Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

6845 0fda
Ciemność, ciemność widzę

May 05 2015

Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viasadrosie sadrosie

May 04 2015

6710 7e7f 500
Reposted fromseafoamkisses seafoamkisses viacoupdetat coupdetat

April 28 2015

7490 e03f 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaPajex Pajex
Ateistą jestem z powodów moralnych. Uważam,
że twórcę rozpoznajemy poprzez jego dzieło.
W moim odczuciu świat jest skonstruowany tak fatalnie, że wolę wierzyć, iż nikt go nie stworzył!
— S. Lem

April 11 2015

0685 ab73 500
Reposted fromdranger dranger viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 vialadydreamer ladydreamer

April 10 2015

Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viamastema mastema
Idziesz na zakupy. Myślisz "w końcu będę miała się w co ubrać!". Wracasz z czterema książkami.
— życie
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaLazhward Lazhward

April 07 2015

7310 9095 500
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaadaaa93 adaaa93
6347 1ab1
Reposted fromproof proof viadaligirl daligirl


"The Harry Potter books are so magical so mysterious and so adventurous. Basically these books are on the border of childhood. Therefore my goal was to redesign them with such illustrations that able to show this extraordinary atmosphere of the books. I started to experiment with interactive illustrations what not distract attention from the plot, but add to the story" - Kinsco Nagy
Reposted fromFlau Flau viamonkeyvault monkeyvault

April 02 2015

8888 afc3 500

stunningpicture:

I like the way you think, Coke.

0240 9344 500

jo-martinez:

jo-martinez:

scooter + cup = adorable

scooter got 200

hes on his way to fame can feel it watch out hollywood 

[tumblr]

Reposted fromlifu lifu viarepostedfrom repostedfrom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl